NP Donana

Het gebied ligt in twee provincies, Huelva en Sevilla, en vormt een soort natuurlijke barrière tussen deze provincies. Er lopen namelijk geen wegen door de Doñana. Menselijke bebouwing en bewoning is op enkele uitzonderingen na niet toegestaan. De enkele mensen die in het natuurgebied wonen, leven er op natuurlijke wijze, zonder moderne voorzieningen zoals elektriciteit. Het gebied wordt gevoed door de rivieren Cano de Guadiamar (een zijtak van de Guadalquivir) en de Arroyo de la Rocina. Het gebied is belangrijk vanwege de vele trekvogels die er een rustplaats vinden op hun tocht van zuid naar noord. De moerassen in de rivierdelta zijn voor deze vogels ideaal. : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa bloem : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa bloem : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Mooie lichtval op pijnboom : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa
Flamingo : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Flamingo's : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Flamingo's : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Flamingo's : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa
Slobeend : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Kluut : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Flamingo's : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Flamingo's : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa
Kluut : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Ibis : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Lepelaars : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Lepelaar : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa
Lepelaar : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Lepelaar : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Ibis : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Witte reiger : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa
vogel : Europa, Nat. park Donana, Reisen, Spanje, europa Video Flamingo's Video Flamingo's Video Flamingo's
Video Kluut