De stad leeft van de visserij en het toerisme. In de zoutpannen tref je veel vogels aan. Ooievaar met lepelaars en witte reiger. : Dieren, Europa, Ooievaar, Portugal, Reisen, Tavira, Vogels, Witte Reiger, europa, lepelaars Lepelaars en witte reigers : Dieren, Europa, Portugal, Reisen, Tavira, Vogels, Witte Reiger, europa, lepelaars Witte reigers : Dieren, Europa, Portugal, Reisen, Tavira, Vogels, Witte Reiger, europa, lepelaars Stern : Dieren, Europa, Portugal, Reisen, Tavira, Vogels, Zeemeeuwen, europa
Lepelaars : Dieren, Europa, Portugal, Reisen, Tavira, Vogels, europa, lepelaars Lepelaar : Dieren, Europa, Portugal, Reisen, Tavira, Vogels, europa, lepelaars Flamingo's en meeuwen : Europa, Portugal, Reisen, Tavira, europa Flamingo's : Dieren, Europa, Flamingo, Portugal, Reisen, Tavira, europa
Steltkluut : Europa, Portugal, Reisen, Tavira, europa Steltkluut : Europa, Portugal, Reisen, Tavira, europa Steltkluut Vlucht Flamingo's : Europa, Portugal, Reisen, Tavira, europa
Flamingo's : Europa, Portugal, Reisen, Tavira, europa